Xu Bin House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Xu Bin – The Details

Who is Xu Bin?

Xu Bin is a Actor from Fujian, People’s Republic of China. He was born 18 February 1989 in Fujian, People’s Republic of China. Xu bin studied in Temasek Polytechnic.

How old is Xu Bin?

Xu Bin is 31 years old. He was born 18 February 1989 in Fujian, People’s Republic of China.

Where is Xu Bin from?

Xu Bin is from Fujian, People’s Republic of China.

What Is Xu Bin Education (And School)?

Xu Bin studied in

Temasek Polytechnic

.

Xu Bin Twitter